Priser

Priser 2016
Førstegangskonsultasjon 90 minutter 500 kr
Oppfølgende behandling 30-45 minutter 400 kr
Student førstegangskonsultasjon 90 minutter 350 kr
Student oppfølgende behandling 30-45 minutter 300 kr
Kun kopping Ca 20 minutter 200 kr
Varmelampebehandling 20-30 minutter 200 kr